Under finner du en oversikt over fordelingen av skyteskiver til innskyting, fordelt på de ulike lagene:

Skiveinndeling innskyting kretsrenn 7. og. 8. februar 2015.pdf