O-styret: 
Leder:  Ragnhild Utstumo
 
Kasserer: Audun Urset
 
Styremedlem: Jon Arve Engebakken
 
Styremedlem: Aud Rønning
 
Styremedlem: Dagrunn Urseth

Resultater fra 2015

 

Treningsløp Kvennan 19.06

TOS


Webløsning ©basert på Joomla