STYRET HOVEDLAGET

Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Leder: Lina Julnes
Tlf: 988 57 615

Nestleder/Kasserer: Audun Urset

Tlf; 977 79 679

 

Anleggsansvarlig: 

Styremedlem: Elin Heggstad
Tlf: 926 40 349

Vara: Guro Svae

Skigruppa: Sigrid Nesteby
Tlf: 480 49 773

Skiskytteransv: Øystein Rønningen
Tlf: 959 96 036

O-gruppa: Audun Urset
Tlf: 977 79 679

Spinnvill/trim: Esten Kleven
Tlf: 482 20 947

Skihytta: Astrid Haug
Tlf: 950 57 513

Tolga/Vingelen fotball, Vingelen: Terje Røe
Tlf: 915 10 813

 

grasrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtet for 2019 ble avholdt 13.mai i Fjellheim.

Styret vil takke for oppmøte - vi er glade for at vi har så engasjerte og positivte medlemmer :)

For dere som ikke var på møtet legger vi her ut årsmeldinger fra de ulike lag slik at dere kan se aktiviteten i laget: Årsmeldinger 2019

Det ble fremlagt forslag til utbygging av nyværende speakerbu på Morabben. Årsmøtet godkjente at styret kunne jobbe videre med prosjektet. Det blir innkalt til et eget møte om det skulle være aktuelt med oppstart av prosjektet før neste årsmøte. Info om prosjektet her: Prosjekt_Varmestue_Påbygg_Speakerbu

Styret VIL

Ny dato for utsatt årsmøte 13.mai 2020

Årsmøtet gjennomføres digitalt på Teams.

Innkalling:280420_årsmøte-innkalling-2020.pdf

Saksliste:280420_Saksliste_2020.pdf

 

NØK CUP Normal 11.01.2020

I forbindelse med ny idrettslov vedtok styret i Vingelen Idrettslag 10.desember 2019 ny idrettslov for Vingelen Idrettslag. Den nye loven er gjeldene fra 01.01.2020.

Informasjon om ny lov blir og tatt opp som eget punkt på årsmøte.

Ny lov: lovnorm-for-idrettslag_01.01.2020.pdf

 

Endringer i regelverk med virkning 1.1.2020

De viktigste endringene som er tatt inn i den nye lovnormen er:

§ 5 (1) Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.:
                - …må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret (tidligere …må man ha fylt 15 år)

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker definisjon av arbeidstaker er tydeliggjort:
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.     

§ 9 (3)  - Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 16. 11 – Medlemskontingent er redusert til minimum kr 50 (tidligere kr 100)

§16. 14 og § 21 – Kontrollutvalg erstatter tidligere revisor, og krever minimum 2 medlemmer og 1 vara

TOS


Webløsning ©basert på Joomla